بسم الله الرحمن الرحیم
۱۰ جلد نخست ترجمه فارسی تفسیر المیزان (چاپ دفتر انتشارات اسلامی، ۲۰ جلد)، برای اولین بار در ایران، در استودیو دفتر فرهنگ معلولین گویا سازی گردیده و به صورت رایگان در اختیار عموم علاقه‏ مندان قرار گرفته است. جهت تسهیل دسترسی به این نسخه شنیداری، پس از کسب اجازه از دفتر فرهنگ معلولین، اقدام به ارائه آن از طریق پایگاه اکسیر نموده ایم. برای تهیه رایگان این مجموعه میتوان به دفتر فرهنگ معلولین، کتابخانه‏ های مراکز استان‏ها و مراکز فعال در حوزه معلولین مراجعه کرد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دفتر فرهنگ معلولین مراجعه کنید.

تفسیر المیزان گویا (فارسی)، جلد 8

طلیعه فهرست سوره 7, آیات 1 - 9 سوره 7, آیات 10 - 25 سوره 7, آیات 26 - 36 سوره 7, آیات 37 - 53 سوره 7, آیات 54 - 58 سوره 7, آیات 59 - 64 سوره 7, آیات 65 - 72 سوره 7, آیات 73 - 79 سوره 7, آیات 80 - 84 سوره 7, آیات 85 - 93 سوره 7, آیات 94 - 102 سوره 7, آیات 103 - 126 سوره 7, آیات 127 - 137 سوره 7, آیات 138 - 154 سوره 7, آیات 155 - 160 سوره 7, آیات 161 - 171 سوره 7, آیات 172 - 174 سوره 7, آیات 175 - 179 سوره 7, آیات 180 - 186 سوره 7, آیات 187 - 188 سوره 7, آیات 189 - 198 سوره 7, آیات 199 - 206