سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

به مناسبت ایام فاطمیه سال ۱۳۹٨

نگرشی بر مبانی توحیدی، خطبه فدکیه
پخش جلسه اول دانلود
لینک تصویری :
https://www.aparat.com/v/pvrSc


پخش جلسه دوم دانلود
لینک تصویری :
https://www.aparat.com/v/8MR5r


پخش جلسه سوم دانلود
لینک تصویری :
https://www.aparat.com/v/8FofG