اطلاعیه: اگر با پایگاه اکسیر تماس گرفته و تا کنون پاسخی دریافت نکردید، اینجا کلیک کنید.

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

به مناسبت اربعین سال ۱۳۹۹

مروری بر الوهیت حق تعالی در قرآن
جلسه اول
صوت:دریافت پخش پخش همزمان صوت و اسلاید


جلسه دوم
صوت:دریافت پخش پخش همزمان صوت و اسلاید


جلسه سوم
صوت:دریافت پخش پخش همزمان صوت و اسلاید